Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Ochrana osobních údajů

Na základě čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně (Úř. věst. L 119, s. 1) (dále jen "GDPR"), informujeme, že:  

Správcem osobních údajů Zákazníka je:          
Fashion Trends Group SP Z O O Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków
Doručovací adresa: ul. Krakowska 87 32-050 Skawina

Zásady ochrany osobních údajů

1.Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro sběr, zpracování a použití osobních údajů shromážděných na sneakerstudio.cz, internetovém obchodě (dále jen "obchod").
2. Majitelem obchodu a správcem osobních údajů je Łukasz Lepczyński podnikající pod názvem Fashion Trends Group, se sídlem v Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków, DIČ: 7952542640, IČO: 367335288.
3. sneakerstudio.cz věnuje zvláštní péči respektování soukromí zákazníků navštěvujících obchod, proto níže zveřejňuje pravidla upravující zpracování osobních údajů zúčastněných stran obchodu.
4. Zúčastněnou stranou obchodu je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o provedení objednávky v obchodě nebo seznámení se s nabídkou obchodu pro účely specifikované individuálně tímto subjektem.
5. Zákazníkem obchodu je považován jakýkoli subjekt, který někdy provedl objednávku v obchodě, nebo ji neprovedl, ale splňuje kvalifikační podmínky pro zúčastněnou stranu.

§ 1 Shromažďování osobních údajů

1. SneakerStudio.cz shromažďuje informace týkající se fyzických osob podnikajících vlastním jménem nebo provozující živnost (dále jako „podnikatel”), a také údaje o fyzických osobách vykonávajících právní subjektivitu nesouvisející s jejich činností, a také údaje o právnických osobách.
2. Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány v případě: a) registrace zákazníka v obchodě prostřednictvím zřízení zákaznického účtu; b) jednorázového nákupu bez nutnosti založení účtu v obchodě; c) odeslání zprávy do obchodu zákazníkem pomocí kontaktního formuláře nebo napřímo emailové zprávy na adresu elektronické pošty obchodu; d) podání reklamace nebo vrácení zboží.
3. V případě registrace zákaznického účtu v obchodě, zákazník uvádí tyto údaje: a) E-mailová adresa; b) Jméno a příjmení; c) Adresa (ulice, číslo popisné/orientační, PSČ a město); d) Telefonní číslo; e) V případě podnikatelů dodatečně název firmy a DIČ.
4. Výše uvedené údaje může zákazník nezávisle měnit po přihlášení ke svému zákaznickému účtu nebo libovolným oznámením změn obchodu.
5. V případě odeslání jednorázové objednávky v obchodě, je rozsah uváděných údajů totožný s údaji uváděnými při registraci zákaznického účtu v obchodě. Zákazníci poskytují tyto údaje: a) E-mailová adresa; b) Jméno a příjmení; c) Adresa (ulice, číslo popisné/orientační, PSČ a město); d) Telefonní číslo; e) V případě podnikatelů dodatečně název firmy a DIČ.
6. V případě odesílání zprávy obchodu z kontaktního formuláře nebo napřímo e-mailem na adresu elektronické pošty obchodu, musí být zákazníkem uvedeny alespoň tyto údaje: a) E-mailová adresa; b) Jméno a příjmení; c) Telefonní číslo;
7. V případě podání reklamace nebo vrácení zboží, je rozsah údajů potřebných pro označení zákazníka totožný s údaji uváděnými při registraci zákaznického účtu v obchodě. Zákazníci poskytují tyto údaje: a) E-mailová adresa; b) Jméno a příjmení; c) Adresa (ulice, číslo popisné/orientační, PSČ a město); d) Telefonní číslo; e) V případě podnikatelů dodatečně název firmy a DIČ.
8. Při používání webových stránek obchodu jsou automaticky stahované dodatečné informace (IP adresa uživatelova počítače nebo externí IP adresa dodavatele Internetu, název domény, druh prohlížeče, čas přístupu, druh operačního systému). Všechny tyto údaje jsou označovány jako „další údaje”.
9. Od zákazníků mohou být rovněž shromažďovány navigační údaje včetně informací o odkazech, na které se rozhodnou kliknout nebo jiných činností prováděných v tomto obchodě.

§ 2 Využití osobních údajů

1. V případě provedení registrace zákaznického účtu v obchodě jsou údaje o zákaznících používány k vytvoření individuálního zákaznického účtu a vedení tohoto účtu a zajištění možnosti provedení nákupu v obchodě, včetně realizace odeslaných objednávek a jejich doručení. V případě nákupu v obchodě mohou být předány osobní údaje pouze dodavatelům, se kterými sneakerstudio.cz spolupracuje.
3. další údaje mohou být využívány obchodem nebo s ním spolupracujícími subjekty, a to výhradně s cílem poskytnout zákazníkům lepší služby, k analýze statistických dat a přizpůsobení obchodu k preferencím zákazníků, a také administraci obchodu.
4. V případě, že se zákazník přihlásí k odběru novinek obchodu (jinými slovy: zažádá o zasílání newsletteru), mu bude na jeho e-mailovou adresu uváděnou při přihlášení na sneakerstudio.cz obchod odesílat elektronické zprávy, obsahující obchodní sdělení o akcích, novinkách, slevách, kódech a slevových poukázkách a aktualitách v obchodě.
5. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány za účelem:

a) Odeslání a provedení objednávky prostřednictvím internetového obchodu

b) přijímání a zpracování reklamací

c) oznamování reklamací, nabídek nebo propagací výrobků nabízených internetovým obchodem, zejména při naplňování smlouvy o poskytování Newsletteru

d) vedení korespondence s klienty

e) plnění zákonných povinností vyplývajících z daňových a účetních předpisů

f) Profilování automatizovaným způsobem

6. Poskytování osobních údajů Zákazníka je závazkem vyplývajícím z plnění smlouvy před jejím uzavřením (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR). To se týká osobních údajů poskytnutých ve formuláři při registraci účtu, odesílání objednávek a uzavření kupní smlouvy a při přihlašování k odběru novinek a je podmínkou pro plnění kupní smlouvy. Pro jiné účely mohou být osobní údaje zpracovány na základě: a) dobrovolně vyjádřených souhlasů (např. Pro potřeby účastníků soutěží) čl. 6 par. 1 písmeno a) GDPR. b) příslušné zákony -... zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou je povinen správce dadržovat (například zúčtování uzavřených kupních smluv na základě daňových předpisů nebo účetnictví) c) jiných než výše zmíněných cílů, tj oprávněných zájmů správce nebo zejména pro třetí osobu, aby požadovala a vedla korespondenci s klienty.

7. Osobní údaje zákazníka budou uchovávány po dobu 5 let ode dne poskytnutí služby. 

8. Příjemci osobních údajů zákazníka jsou subjekty, které nás podporují při poskytování elektronických služeb a plnění úkolu dodávky objednávek, tedy těch, kteří zajišťují platební služby, přepravní služby, zasilatelské služby a logističtí operátoři. 

§ 3 Práva subjektu údajů

1. Na základě GDPR má zákazník právo:

- požádat o přístup ke svým osobním údajům

- požádat o opravu svých osobních údajů

- požádat o odstranění svých osobních údajů

- žádat o omezení zpracování osobních údajů

- vznášet námitky proti zpracování osobních údajů

- žádat o přesun osobních údajů

§ 4 Právo na odstoupení od souhlasu Zrušte prosím, pokud zpracování není prováděno na základě souhlasu subjektu údajů.

1. Zákazník může kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Odvolání souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů zákazníkem neovlivňuje zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu zákazníka před jeho stažením.

§ 5 Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

1. Osobní údaje zákazníka budou předávány mimo Evropský hospodářský prostor společnosti Google LLC na základě příslušných právních záruk, které jsou standardními doložkami ochrany osobních údajů schválenými Evropskou komisí.

§ 6 Informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

1. Údaje zákazníka budou zpracovávány automatizovaně (a to i ve formě profilování), ale nebude to mít pro zákazníka žádné právní účinky nebo výrazně ovlivňovat situaci klienta. Profilování osobních údajů spočívá v zpracování údajů o zákaznících, a jejich využíváním k posouzení určitých informací o zákaznících, zejména analýze nebo prognóze osobních preferencí a zájmů.

§ 7 Mechanismus Cookies, IP Adresa

1. Obchod používá malé soubory, běžně nazývané „cookies”, které jsou ukládány serverem sneakerstudio.cz na počítač uživatele, který prohlíží stránky obchodu, pokud mu to dovoluje prohlížeč uživatele.
2. Soubor cookie typicky obsahuje jméno domény, ze které byl odeslán, svoji dobu vypršení a individuální, náhodně vybírané číslo, identifikující tento soubor. Informace, které jsou shromažďovány pomocí tohoto typu souborů a pomáhají přizpůsobit zobrazované výrobky sneakerstudio.cz k individuálním potřebám a preferencím návštěvníků obchodu. To také umožňuje zpracování celkových statistik týkajících se činnosti obchodu.

3. sneakerstudio.cz používán dva typy souborů cookies: a) relační cookies: po ukončení relace prohlížeče nebo vypnutí počítače se uložené informace vymažou z paměti přístroje. Mechanismus relačních cookies nedovoluje shromažďování osobních údajů ani jiných důvěrných informací z přístroje zákazníka. b) Trvalé cookies: jsou uloženy na pevném disku počítače zákazníka a zůstávají tam do momentu, dokud je zákazník neodstraní. Mechanismus trvalých cookies, odesílaných obchodem, dovolují ukládání dat pouze s vaším souhlasem (vyjádřeno např. při výběru možnosti „zapamatovat” při přihlášení) V žádném jiném případě nejsou tyto soubory napevno uložené.
4. sneakerstudio.cz používá vlastní soubory cookies pro: a) pro autentizaci zákazníka v obchodě a zajištění relace zákazníka v obchodě (po přihlášení), díky se zákazník nemusí přihlašovat na každé podstránce obchodu a tím mu usnadňuje pohyb po stránkách. b) analýzu pohybu uživatelů v obchodě, s cílem zvýšit míru konverze a vytváření anonymních statistik.
5. sneakerstudio.cz používá také externí soubory cookies (pocházející z jiných zdrojů než obchodu) za účelem: a) popularizace obchodu pomocí sociálních sítí facebook.com (administrátor externích cookies: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku) b) zobrazování hodnocení uživatelů obchodu na jiných internetových portálech.
6. Mechanismus cookies je bezpečný pro přístroje uživatelů obchodu, ze kterých navštěvují obchod a provádějí právní akty. Tímto způsobem není možné proniknutí virů ani jiných nežádoucích software či malware do uživatelských zařízení. Dodatečnou možností zabezpečení uživatelů sítě internet je možnost omezit nebo zakázat přístup souboru cookies do jejich zařízení. V případě použití této možnosti, bude možno využívat nabídky obchodu, kromě funkcionalit, které ze své povahy vyžadují soubory cookies.
7. sneakerstudio.cz může shromažďovat IP adresy uživatelů obchodu. IP adresa je číslo, přidělené počítači návštěvníka obchodu, poskytovatelem internetových služeb. IP číslo poskytuje přístup k internetu. IP adresa je používána sneakerstudio.cz pro diagnostiku technických potíží připojení na server, vytváření statistických analýz užitečných pro správu a zlepšování obchodu, a také pro bezpečnostní účely, případně identifikaci nežádoucích automatických souborů, které zpomalují prohlížení obchodu.
8. Obchod poskytuje odkazy na jiné stránky. sneakerstudio.cz neručí za zásady ochrany osobních údajů, které se na ně vztahují. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste se po přechodu na jiné stránky pomocí linku na našem obchodě, seznámili se zásadami ochrany osobních údajů dané stránky.

§ 8 Přístup k osobním údajům

1. K osobním údajům shromažďovaným obchodem mají přístup pouze pověření pracovníci sneakerstudio.cz
2. Údaje zákazníků mohou být poskytnuty pouze oprávněným subjektům, zejména těm, kteří se přímo účastni na: - realizaci objednávek v obchodě - marketingu zboží a služeb obchodu – analýze shromažďovaných dat o uživatelích obchodu. Zákaznické údaje mohou být poskytnuty orgánům činným v trestním řízení na jejich žádost, aniž by byl o tom zákazník informován. Obchod nepředává zákaznické údaje orgánům činným v trestním řízení bez jejich žádosti o poskytnutí takových údajů.

3. sneakerstudio.cz zaručuje uživatelům obchodu, kteří mají účet, nepřetržitý přístup ke svým údajům a možnost jejich úpravy kdykoliv. Pro možnost provádění úpravy je nutno se přihlásit ke svému zákaznickému účtu nebo kontaktovat zákaznický servis obchodu s informací, o nutnosti provedení takové změny. Zákaznický servis poskytne tuto službu změny údajů zdarma v co možná nejkratším čase od oznámení. Zákazník má možnost smazání osobních údajů, v případě vypovězení smlouvy o poskytování služeb, elektronickou cestou. sneakerstudio.cz může odmítnout odstranění osobních údajů zákazníka v případě, že porušil platné podmínky obchodu a uchování údajů je potřebné pro vysvětlení okolnosti nebo určení odpovědnosti a uplatňování nároku snakerstudio.cz vůči zákazníkovi.
4. V případě přihlášení k odběru novinek má předplatitel (přihlášena osoba) možnost odstranění své e-mailové adresy ze seznamu newsletteru, výběrem vhodné funkce po přihlášení k zákaznickému účtu v obchodě.

§ 9 Zabezpečení

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.  


§ 10 Změny zásad ochrany osobních údajů

1. SneakerStudio.cz si vyhrazuje právo na provádění změn v zásadách o ochraně osobních údajů. V den změn se objeví níže nové datum.
2. Datum poslední úpravy: 24. 06. 2018.
3. Jakékoliv dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů zasílejte na adresu obchod@sneakerstudio.cz

SneakerStudio dosažení potřebné funkcionality tento web používá cookies. Dalším jeho použitím s tímto souhlasíte.

Close
pixel