Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Reklamace a záruky

Reklamace a záruky

Veškeré otázky týkající se reklamací směřujte na adresu:

Reklamační formulář

 

1. Prodejce je zodpovědný za zboží, které je shodné se zněním se smlouvy v případě, že ji zjistí zákazník, který je spotřebitelem do dvou let ode dne doručení. Zákazník, který je spotřebitelem je povinen oznámit prodávajícímu nesoulad zboží se smlouvou do jednoho roku od zjištění takového nesouladu.

 

2. Prodejce se v průběhu 14 dní vyjádří k reklamaci zboží, ohlášené zákazníkem a informuje ho o způsobu dalšího postupu.

3. Pro řešení reklamace zboží je zákazník povinen odeslat nebo doručit reklamované zboží včetně, pokud je to možné, dokladu o koupi. Reklamované zboží je nutno doručit nebo odeslat na adresu prodejce. Prodejce vrátí zákazníkovi zdokumentované náklady na odeslání.

4. V případě kladného vyřízení reklamace ve prospěch zákazníka, prodávající bude postupovat dle odst. 560 Občanského zákoníku tak:

§1 pokud prodaná věc obsahuje vady, kupující může odstoupit od smlouvy nebo může žádat snížení ceny. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající ihned vymění vadné zboží za zboží bez vad nebo vady ihned odstraní. Toto mezení neplatí v případě, pokud bylo zboží již vyměněno nebo byly odstraňovány vady, pokud byly zanedbatelné.
§ 2 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy z důvodu vady prodaného zboží, jsou obě smluvní strany povinny odevzdat dodané osvědčení dle ustanovení o odstoupení od smlouvy.
§ 3 V případě, že kupující požaduje snížení ceny z důvodu vad na prodaném zboží, snížení by mělo probíhat v takovém poměru, v němž zůstává hodnota zboží bez vad vypočtená s přihlédnutím ke stávajícímu vadnému zboží.
§ 4 V případě, že prodávající učinil výměnu, měl by také pokrýt náklady, které kupujícímu vznikly.

5. Na zboží prodávané prodávajícím se musí vztahovat záruka, která byla poskytnuta výrobcem nebo distributorem. Prodejce neposkytuje žádnou záruku na jakékoliv poskytované zboží.

6. V případě zboží, na které se vztahuje záruka distributora nebo výrobce, může zákazník reklamovat zboží, které obsahuje vady:
a). využitím oprávnění vyplývajících z poskytnuté záruky V takových případech je zákazník povinen oznámit reklamaci přímo na garanta, prodejce je pouze prostředníkem, který reklamaci předává. Zákazník dle svého uvážení může oznámit reklamaci přímo na reklamační servis nebo prodejci.
b). využitím oprávnění, které náleží zákazníkovi vůči prodejci v návaznosti na neshodu výrobku se smlouvou.

7. Zákazník může oznámit reklamaci prodejci v návaznosti na využití neplacených služeb poskytovaných prodejcem elektronickou cestou. Reklamace může být podána v elektronické formě a odeslána na elektronickou adresu prodávajícího. V reklamačním podání je zákazník povinen uvést kontaktní údaje a popis problému resp. vady. Prodejce ihned, resp. ne později než do 14 dnů vyhodnotí oprávněnost reklamace a odešle odpověď na elektronickou adresu zákazníka, uvedeného v oznámení o reklamaci. Adresa pro odeslání reklamovaného zboží:

Korespondenční adresa pro vrácení a reklamaci zboží

olzalogistic-SNEAKERSTUDIO
Karvinská 1897
737 01 Český Těšín
obchod@sneakerstudio.cz
+420 776 257 005

BEZPEČNÉ DORUČENÍ

Nabízíme také možnost bezpečného doručení zboží.

Pokud obdržíte zboží v narušeném nebo poškozeném obalu, nekompletní nebo poškozené doručitelem, vyplňte v přítomnosti doručitele reklamační tiskopis (protokol o škodě). Protokol o škodě musí obsahovat datum a hodinu doručení včetně popisu poškození nebo závad zpozorovaných na zboží dle značky a modelu. Pokud nemá zásilka porušený vnitřní obal, můžete v přítomnosti doručitele zkontrolovat její obsah.

Pokud po rozbalení zjistíte, že je zboží poškozeno, je také nutno vypsat protokol o škodě. V takové situaci je nutné nás kontaktovat.

Chceme Vám poskytnout jako zákazníkovi maximum výhod z nákupů v našem obchodě. naším cílem je Vaše spokojenost nejen z koupeného zboží ale také ze způsobu jejich doručení.

SneakerStudio dosažení potřebné funkcionality tento web používá cookies. Dalším jeho použitím s tímto souhlasíte.

Close
pixel